Pro aktuální cenovou nabídku nás kontaktuje:

Projekty EU

REGRA PLAST spol. s r.o. Projekt spolufinancován EU.

OP PIK Úspory energie
VI. výzva

Hlavním cílem předkládaného projektu je snížení energetické náročnosti výrobního procesu společnosti REGRA PLAST spol. s r.o., a to díky realizaci energetických opatření týkajících se snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, kdy dojde k náhradě 2 ks energeticky náročných vstřikovacích lisů v rámci výroby plastových výrobků.

  Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0024039
 

 Realizace dalších energetických opatření v rámci výrobního procesu ve společnosti REGRA PLAST spol. s r.o.
 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

REGRA PLAST spol. s r.o. Projekt spolufinancován EU.

OP PIK Inovační vouchery
IV. výzva

REGRA PLAST spol. s r.o. Projekt spolufinancován EU.

OP PIK Úspory energie
IV. výzva

Hlavním cílem předkládaného projektu je rozvoj spolupráce mezi podnikovou a výzkumnou sférou, a to v oblasti dokončení vývoje nového typu produktu plastové střešní krytiny určené pro realizaci tzv. šikmých zelených střech a jeho následná certifikace a vydání evropského technického posouzení (ETA) a posouzení a ověřování technických vlastností stavebního výrobku disponujícího vysokými technickými a užitnými parametry.


Číslo projektu:
CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0022137

 
Posílení spolupráce společnosti REGRA PLAST spol. s r.o. s výzkumnými institucemi při certifikaci a ověřování nových produktů.
 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem předkládaného projektu je snížení energetické náročnosti výrobního procesu společnosti REGRA PLAST spol. s r.o., a to díky realizaci energetických opatření týkajících se snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, kdy dojde k náhradě 2 ks energeticky náročných vstřikovacích lisů v rámci výroby plastových výrobků.

 
Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017113


Realizace energetických opatření v rámci výrobního procesu ve společnosti REGRA PLAST spol. s r.o.
 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.