top of page
LOGO REGRA PLAST spol. s r.o.

 

REGRA PLAST spol. s r. o.

Společnost REGRA PLAST spol. s r.o., založena roku 1999, je výrobní podnik se zaměřením na výrobu z plastů. Společnost provozuje výrobní závod, který se nachází v obci Obora u Loun a jeho hlavním produktem jsou střešní krytiny EUREKO. Provoz prochází neustálým zdokonalováním a rozšiřováním výroby, které si žádá stále větší obliba krytin EUREKO na tuzemském i zahraničním trhu.

 

 

 

Střešní krytina EUREKO

Plastové střešní krytiny vyráběné od roku 2000 pod názvem EUREKO jsou výrobky vyráběné z polyolefinů (polypropylénu a polyetylénu). Tyto suroviny jsou získávány velmi kvalitní separací odpadních plastů vznikajících především v automobilovém průmyslu. Veškeré plasty použité při výrobě ve firmě REGRA PLAST spol. s r.o. jsou ještě před vlastním přepracováním do krytin určeny pro aplikace s dlouhodobým použitím (plastové díly autointeriérů, nárazníky, nábytkářské díly). Takovéto plasty, již jednou ošetřené pro venkovní použití se znovu při výrobě krytin zušlechťují barvivy, UV stabilizátory a plnivy, aby se k zákazníkovi dostal výrobek co možná nejlépe ošetřený proti dlouhodobému působení povětrnostních vlivů. Na krytiny EUREKO se poskytuje záruka 30 let (viz. záruční list).

BNC - 10 .JPG
CPS  4.JPG
DSC_0219.JPG
moderna1 mistovizualizace.jpg
IMG_6993.jpg

Výhody
střešní krytiny
EUREKO:

  • odolává mechům, lišejníkům a zásaditým látkám

  • má nízkou hmotnost

  • odolává slunci, dešti, mrazu a náhlým změnám teplot

  • je houževnatá, pevná a odolná vůči prošlápnutí

  • tlumí hluk

  • je bezúdržbová

  • skvěle imituje nejen přírodní materiály

  • záruka na krytinu je 30 let

Projekty:

REGRA PLAST spol. s r.o. Projekt spolufinancován EU.

OP PIK Úspory energie – VI. výzva

Hlavním cílem předkládaného projektu je snížení energetické náročnosti výrobního procesu společnosti REGRA PLAST spol. s r.o., a to díky realizaci energetických opatření týkajících se snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, kdy dojde k náhradě 2 ks energeticky náročných vstřikovacích lisů v rámci výroby plastových výrobků.

 Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0024039

Realizace dalších energetických opatření v rámci výrobního procesu ve společnosti REGRA PLAST spol. s r.o.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

REGRA PLAST spol. s r.o. Projekt spolufinancován EU.

OP PIK Inovační vouchery – IV. výzva

Hlavním cílem předkládaného projektu je rozvoj spolupráce mezi podnikovou a výzkumnou sférou, a to v oblasti dokončení vývoje nového typu produktu plastové střešní krytiny určené pro realizaci tzv. šikmých zelených střech a jeho následná certifikace a vydání evropského technického posouzení (ETA) a posouzení a ověřování technických vlastností stavebního výrobku disponujícího vysokými technickými a užitnými parametry.

Číslo projektu:CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0022137

Posílení spolupráce společnosti REGRA PLAST spol. s r.o. s výzkumnými institucemi při certifikaci a ověřování nových produktů.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Obrázek1_edited.jpg

OP TAK Úspory energie I. výzva

Hlavním cílem předkládaného projektu je snížení celkové energetické náročnosti stávajícího provozu společnosti, potažmo pak výrobního procesu vstřikováním plastů v rámci výroby plastových dílů společnosti REGRA PLAST spol. s r.o., a to díky realizaci úsporných energetických opatření týkajících se snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, kdy dojde k nahrazení 1 ks stávajícího energeticky náročného vstřikovacího lisu za nové, moderní a energeticky úsporné zařízení.

Číslo projektu: CZ.01.04.01/01/22_006/0000989

Snížení energetické náročnosti výrobního procesu ve společnosti REGRA PLAST spol. s r.o.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

REGRA PLAST spol. s r.o. Projekt spolufinancován EU.

OP PIK Úspory energie – IV. výzva

Hlavním cílem předkládaného projektu je snížení energetické náročnosti výrobního procesu společnosti REGRA PLAST spol. s r.o., a to díky realizaci energetických opatření týkajících se snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, kdy dojde k náhradě 2 ks energeticky náročných vstřikovacích lisů v rámci výroby plastových výrobků.

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017113

Realizace energetických opatření v rámci výrobního procesu ve společnosti REGRA PLAST spol. s r.o.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

EU.jpg

NPO Fotovoltaické systémy s/bez akumulace – I. výzva

Hlavním cílem projektu je proto instalace FVE o výkonu 202,95 kWp bez akumulace energie na provozních objektech společnosti, což umožní společnosti pokrytí části spotřeby elektrické energie za pomocí obnovitelných zdrojů. Projekt je koncipován a je v souladu s podmínkami a parametry programu Fotovoltaické systémy s/bez akumulace - I. výzva.

Číslo projektu: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0000309

Vybudování FVE o výkonu 202,95 kWp v areálu společnosti REGRA PLAST spol. s r.o.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

bottom of page