Střešní krytina EUREKO

Plastové střešní krytiny vyráběné od roku 2000 pod názvem EUREKO jsou výrobky vyráběné z polyolefinů (polypropylénu a polyetylénu). Tyto suroviny jsou získávány velmi kvalitní separací odpadních plastů vznikajících především v automobilovém průmyslu. Veškeré plasty použité při výrobě ve firmě REGRA PLAST spol. s r.o. jsou ještě před vlastním přepracováním do krytin určeny pro aplikace s dlouhodobým použitím (plastové díly autointeriérů, nárazníky, nábytkářské díly). Takovéto plasty, již jednou ošetřené pro venkovní použití se znovu při výrobě krytin zušlechťují barvivy, UV stabilizátory a plnivy, aby se k zákazníkovi dostal výrobek co možná nejlépe ošetřený proti dlouhodobému působení povětrnostních vlivů. Na krytiny EUREKO se poskytuje záruka 30 let (viz. záruční list).

Odolává mechům, lišejníkům a zásaditým látkám

Má nízkou hmotnost

Odolává slunci, dešti, krupobití, mrazu a náhlým změnám teplot

Je houževnatá, pevná a odolná vůči prošlápnutí

Tlumí hluk

Je bezúdržbová

Skvěle imituje nejen přírodní materiály

Se zárukou 30 let!

Kontakt
...
OP PIK Úspory energie VI. Výzva

Hlavním cílem předkládaného projektu je snížení energetické náročnosti výrobního procesu společnosti REGRA PLAST spol. s r.o., a to díky realizaci energetických opatření týkajících se snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, kdy dojde k náhradě 2 ks energeticky náročných vstřikovacích lisů v rámci výroby plastových výrobků.

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0024039

Realizace dalších energetických opatření v rámci výrobního procesu ve společnosti REGRA PLAST spol. s r.o.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

...
OP PIK Inovační vouchery IV. výzva

Hlavním cílem předkládaného projektu je rozvoj spolupráce mezi podnikovou a výzkumnou sférou, a to v oblasti dokončení vývoje nového typu produktu plastové střešní krytiny určené pro realizaci tzv. šikmých zelených střech a jeho následná certifikace a vydání evropského technického posouzení (ETA) a posouzení a ověřování technických vlastností stavebního výrobku disponujícího vysokými technickými a užitnými parametry.

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0022137

Posílení spolupráce společnosti REGRA PLAST spol. s r.o. s výzkumnými institucemi při certifikaci a ověřování nových produktů

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

...
OP PIK Úspory energie IV. Výzva

Hlavním cílem předkládaného projektu je snížení energetické náročnosti výrobního procesu společnosti REGRA PLAST spol. s r.o., a to díky realizaci energetických opatření týkajících se snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, kdy dojde k náhradě 2 ks energeticky náročných vstřikovacích lisů v rámci výroby plastových výrobků.

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017113

Realizace energetických opatření v rámci výrobního procesu ve společnosti REGRA PLAST spol. s r.o.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.