O NÁS

Společnost REGRA PLAST spol. s r.o., založena roku 1999, je výrobní podnik se zaměřením na výrobu z plastů. Společnost provozuje výrobní závod, který se nachází v obci Obora u Loun a jeho hlavním produktem jsou střešní krytiny EUREKO. Provoz prochází neustálým zdokonalováním a rozšiřováním výroby, které si žádá stále větší obliba krytin EUREKO na tuzemském i zahraničním trhu.

EUREKO MODERNA

Naše přednosti

Plastové střešní krytiny vyráběné od roku 2000 pod názvem EUREKO jsou výrobky vyráběné z polyolefinů (polypropylénu a polyetylénu). Tyto suroviny jsou získávány velmi kvalitní separací odpadních plastů vznikajících především v automobilovém průmyslu. Veškeré plasty použité při výrobě ve firmě REGRA PLAST spol. s r.o. jsou ještě před vlastním přepracováním do krytin určeny pro aplikace s dlouhodobým použitím (plastové díly autointeriérů, nárazníky, nábytkářské díly). Takovéto plasty, již jednou ošetřené pro venkovní použití se znovu při výrobě krytin zušlechťují barvivy, UV stabilizátory a plnivy, aby se k zákazníkovi dostal výrobek co možná nejlépe ošetřený proti dlouhodobému působení povětrnostních vlivů. Na krytiny EUREKO se poskytuje záruka 30 let (viz. záruční list).

Střešní krytina EUREKO:

  •    Odolává mechům, lišejníkům a zásaditým látkám
  •    Má nízkou hmotnost
  •    Odolává slunci, dešti, krupobití, mrazu a náhlým změnám teplot
  •    Je houževnatá, pevná a odolná vůči prošlápnutí
  •    Tlumí hluk
  •    Je bezúdržbová
  •    Skvěle imituje nejen přírodní materiály
  •    Se zárukou 30 let!

EUREKO DDS II

OP PIK Úspory energie VI. Výzva

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0024039

Realizace dalších energetických opatření v rámci výrobního procesu ve společnosti REGRA PLAST spol. s r.o.

Hlavním cílem předkládaného projektu je snížení energetické náročnosti výrobního procesu společnosti REGRA PLAST spol. s r.o., a to díky realizaci energetických opatření týkajících se snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, kdy dojde k náhradě 2 ks energeticky náročných vstřikovacích lisů v rámci výroby plastových výrobků.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

OP PIK Inovační vouchery IV. výzva

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0022137

Posílení spolupráce společnosti REGRA PLAST spol. s r.o. s výzkumnými institucemi při certifikaci a ověřování nových produktů

Hlavním cílem předkládaného projektu je rozvoj spolupráce mezi podnikovou a výzkumnou sférou, a to v oblasti dokončení vývoje nového typu produktu plastové střešní krytiny určené pro realizaci tzv. šikmých zelených střech a jeho následná certifikace a vydání evropského technického posouzení (ETA) a posouzení a ověřování technických vlastností stavebního výrobku disponujícího vysokými technickými a užitnými parametry.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

OP PIK Úspory energie IV. Výzva 

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017113 

Realizace energetických opatření v rámci výrobního procesu ve společnosti REGRA PLAST spol. s r.o. 

Hlavním cílem předkládaného projektu je snížení energetické náročnosti výrobního procesu společnosti REGRA PLAST spol. s r.o., a to díky realizaci energetických opatření týkajících se snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, kdy dojde k náhradě 2 ks energeticky náročných vstřikovacích lisů v rámci výroby plastových výrobků.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.